Projekti

______________Americka jurisprudencija XX veka

Dobrodošli

Novosadska asocijacija za teoriju, etiku i filozofiju prava

je udruženje gradana osnovano radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u razvijanju ličnih sklonosti i stvaralaštva u naučnim i obrazovno vaspitnim aktivnostima, slobodno i dobrovoljno organizovanih građana u skladu sa ustavom, važećim zakonima i propisima.


President: Prof. Gordana Vukadinović, PH. D.

Vice-president: Prof. Agneš Kartag-Odri, Ph. D.

Secretary: Veljko Dubljević, M. Sc.

PR manager: Prof. Branko Tucakov

NATEF book3

PROJEKTI NATEF-a

  • Zajednica naroda Evrope i univerzalne evropske vrednosti
  • Americka jurisprudencija XX veka
The European Union of Nations and Universal Values