Projekti

______________Americka jurisprudencija XX veka

PROJEKTI NATEF-a

  • Zajednica naroda Evrope i univerzalne evropske vrednosti
  • Americka jurisprudencija XX veka
The European Union of Nations and Universal Values

Americka jurisprudencija XX veka

U organizaciji NATEF-a od 31. marta do 2 aprila 2006 . god  uz podrsku ambasade SAD, Izvrsnog ve´ca APVojvodine , Opstine Sremski  Karlovci i  uces´ce  dr Mire Gur-Arie, direktora Federal Iuridical  Centra iz  Vasingtona odrzan je skup  Ameriska jurisprudencija XX veka  u kojem su ucestvovali  i gosti iz inostranstva. U pripremi ovoga skupa stampana je zbirka rezimea na engleskom i na srpskom jeziku.  Iste godine stampan je zbornik radova pod istim naslovom ( 263 str. ISBN 86-86635-00-8) . Godine  2007.objavljena je prosirena  (sa dva nova rada) engleska verzija  American jurisprudence of the 20 th century (str 272 ISBN 978-86-86635-01-3) . U pripremi je takode uz podrsku ambasade SAD i hrestomatija izabranih najnovijih tekstova iz oblasti americke pravne misli.

Rezultati do kojih se doslo inkorporisani su u obaveznu udzbenicku literature na prvoj godini studija Pravnog fakulteta u Novom Sadu ( predmet  Teorija drzave i prava) Pored toga pojedini segmenti bili su predmet dalje obrade, te su publikovani u najeminentnijem i najstarijem nasem casopisu ( Arhiv za pravne i drustvene nauke), ili pak saopsteni na medjunarodnim skupovima.

Na master sudijama  modul teorijsko pravni  uveden je kurs iz savrenene americke jurisprudencije i multikulturalizma a literatura za to je pomenuta knjiga Americka jurisprudencija XX veka.  Ista knjiga  uvrstena je u literaturu iz predmeta filozofije prava na Pravnom fakultetu u Nisu.

natef1
Preuzmi tekst zbornika

Americke Jurisprudencije XX veka